FANDOM


Alamak... Lihatlah aku! Saya seekor babi kutil!
~ Anton Zeck apabila menjadi mutan.

Penipu yang mengalami Mutasi telah mengalami mutasi atau transformasi semacam kisah. Ini tidak boleh dikelirukan dengan Mutan yang ditubuhkan sebagai dilahirkan dengan sifat-sifat mutasi mereka, walaupun kategori-kategori yang berasingan ini mungkin bertindih.

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.