FANDOM


KUASA! KUASA TAN-PA-TER-HAD!
~ Maharaja Palpatine menunjukkan megalomania beliau.
Tidak ada yang baik dan jahat. Hanya ada kekuasaan, dan mereka terlalu lemah untuk mencarinya.
~ Lord Voldemort menggunakan konsep "ketahanan hidup yang paling teruk".

Penjahat Power Hungry yang berusaha untuk memerintah dengan kekuatan semata atau yang matlamat utamanya adalah untuk mendapatkan lebih banyak kuasa, sama ada kuasa politik, kuasa besar, kuasa ajaib, dll.

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.